Molėtų socialinės paramos centras versija neigaliems mail Svetainės medis
Apie mus |Veikla |Kontaktai |Klauskite |Pranešimai |Projektai |Viešieji pirkimai
Molėtų socialinės paramos centras

 

Paslaugos
Paslaugos

Molėtų socialinės paramos centro teikiamos paslaugos:
1. Bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. informavimas;
1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. transporto organizavimas;
1.5. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
1.6. Integralios pagalbos organizavimas
2. Specialiosios socialinės paslaugos:
2.1. socialinės priežiūros paslaugos:
2.1.1. pagalba į namus;
2.1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
2.1.3. Dienos slauga ir globa (per Integralios pagalbos paslaugą).
3. Išduoda techninės pagalbos priemones.
4. Rengia dokumentus dėl socialinės globos paslaugų skyrimo.
5. Rengia dokumentus dėl būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams.
● nustato asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Integralios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašas.
 

Atmintinė pagalbai į namus paslaugai gauti

Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.
Pagalbos į namus paslaugos poreikio nustatymo, skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo Molėtų rajono gyventojams tvarką, asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimą, mokėjimą už pagalbos į namus paslaugą bei skundų nagrinėjimą reglamentuoja Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. B1-235 patvirtintas Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas.

Pagalbos į namus paslaugos gavėjai:
• suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
• senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
• kiti asmenys ir šeimos, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo.

Kreipiantis dėl pagalbos į namus reikia pateikti:
• asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo užpildytą Prašymą – paraišką;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
• neįgaliojo ar senatvės pensininko pažymėjimą.

img   Plačiau
Atmintinė dėl transporto organizavimo paslaugų

Transporto paslaugos teikiamos pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to, ar nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
Specialiojo transporto organizavimo paslaugos skyrimo, mokėjimo, teikimo atvejus, asmenų kategorijas, kurioms gali būti teikiamos paslaugos, reglamentuoja Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 14 d. sprendimas Nr. B1-158 „Dėl Molėtų socialinės paramos centro specialiojo transporto organizavimo paslaugos skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo bei Molėtų socialinės paramos centro asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kainų už bendrąsias socialines paslaugas nustatymo“.

img   Plačiau
Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaka sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdimuisi, darbinei veiklai.
Teisės aktai, reglamentuojantys techninės pagalbos priemonėmis:
• Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
• Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. A1-474 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “pakeitimo“(nauja redakcija).

img   Plačiau
Kontaktai

Molėtų socialinės paramos centras

Graužinių g. 2 Molėtai,
tel./faks. (8 383 ) 51 487

Įmonės kodas 188713552
Darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45

maps
© Molėtų socialinės paramos centras Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainiu kurimas