Molėtų socialinės paramos centras versija neigaliems mail Svetainės medis
Apie mus |Veikla |Kontaktai |Klauskite |Pranešimai |Projektai |Viešieji pirkimai
Molėtų socialinės paramos centras

 

Veikla
Skelbiama atranka projekto „Integralios pagalbos teikimas Molėtų rajone“ slaugytojos padėjėjo (-os) pareigybei užimti 2017.10.22

Slaugytojos padėjėjas (-a) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš šio projekto finansavimui skiriamų lėšų.

Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas.

Pareigybės lygis – C

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PROJEKTO „INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS MOLĖTŲ RAJONE“ SLAUGYTOJOS PADĖJĖJO (-OS) PAREIGYBEI UŽIMTI:

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos, kurioje dirba, nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, ir kitais teisės aktais;
1.2. teisės aktų nustatyta tvarka turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją arba turėti medicininį išsilavinimą ir suteiktą slaugytojo kvalifikaciją;
1.3. būti pareigingam, darbščiam, turėti organizacinių gebėjimų, gebėti bendradarbiauti;
1.4. komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. padeda slaugytojui rinkti svarbiausius duomenis, kurių reikia individualiai ir komandinei slaugai;
2.2. savarankiškai arba vadovaujant slaugytojui slaugo dienos socialinės globos paslaugų gavėjus;
2.3. bendradarbiauja su slaugytoju, kitais įstaigos darbuotojais, teikiančiais socialines paslaugas bei su kitų įstaigų sveikatos priežiūros specialistais;
2.4. paruošia ir prižiūri slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti.
2.5. Slaugytojo padėjėjo veiklos sritys:
2.5.1. higieninių asmens reikmių užtikrinimas;
2.5.2. rūpinimasis asmeniu;
2.5.3. asmens maitinimas;
2.5.4. asmens išskyrų ir sekretų tvarkymas;
2.5.5. pagalba judant;
2.5.6. techniniai darbai.
2.6. Slaugytojo padėjėjas turi:
2.6.1. Išmanyti:
2.6.1.1. žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus;
2.6.1.2. slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje;
2.6.1.3. ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti.
2.7. Mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus.
2.8. Žinoti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, mokėti pasigaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus pagal aktualius higienos normų reikalavimus;
2.9. mirštančių asmenų slaugos ypatybes.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) iki 2017 m. spalio 31 d.
Adresas: Molėtų socialinės paramos centras, Graužinių g. 2, Molėtai
Telefonas: 8 383 51487, 8 60791956
El. paštas: i.stasiuniene@parama.moletai.lt
 

Centro nuostatai

Kontaktai

Molėtų socialinės paramos centras

Graužinių g. 2 Molėtai,
tel./faks. (8 383 ) 51 487

Įmonės kodas 188713552
Darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45

maps
© Molėtų socialinės paramos centras Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainiu kurimas