Molėtų socialinės paramos centras versija neigaliems mail Svetainės medis
Apie mus |Veikla |Kontaktai |Klauskite |Pranešimai |Projektai |Viešieji pirkimai
Molėtų socialinės paramos centras

 

Pranešimai
Molėtų socialinės paramos centras – įgaliota įstaiga, teikianti Asmeninės pagalbos paslaugas neįgaliesiems

Molėtų socialinės paramos centras informuoja, kad pasibaigus Asmeninio asistento projektui, Molėtų r. savivaldybėje toliau teikiama asmeninė pagalba neįgaliesiems. Dalijamės informacija, kurią paskelbė Molėtų r. savivaldybės administracija savo svetainėje:
Projektas baigėsi, bet asmeninės pagalbos paslaugos neįgaliesiems tęsiasi, yra naujovių.
ES lėšomis finansuotame projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajone“ pasibaigus laikotarpiui, kuriuo buvo teikiamos nemokamos asmeninio asistento paslaugos neįgaliesiems, Molėtuose pradėtos teikti asmeninės pagalbos paslaugos. Šių paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo tvarkos aprašą patvirtino Savivaldybės administracijos direktorius, paslaugą teikia Socialinės paramos centras, o prašymai ir dokumentai priimami Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje.

Gavus prašymą ir nustačius asmeninės pagalbos poreikį bei ją skyrus, gyventojui reikės sudaryti sutartį su Socialinės paramos centru, kurioje bus nustatytas individualus asmeninės pagalbos būdas, valandų skaičius ir mokėjimo dydis. Ar asmeniui šios paslaugos bus teikiamos mokamai, jei taip - mokėjimo už paslaugas dydis priklausys nuo asmens gaunamų pajamų ir finansinių galimybių.
Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.
Gauti asmeninę pagalbą turi teisę asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba, o prioritetas teikiamas asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo ugdymo programas, dirba arba ieško darbo Užimtumo tarnybos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis, gyvena vieni.
Telefonai pasiteirauti: dėl paslaugos teikimo - 8 607 90336; dėl prašymų ir dokumentų pateikimo – (8 383) 54794.

Darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos išsaugojimas ir gerinimas

 2020 m. spalio – gruodžio mėnesiais Molėtų socialinės paramos centras vykdė projektą ,,Darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos išsaugojimas ir gerinimas“, kurį finansavo Molėtų rajono savivaldybė iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Finansavimo suma: 640 eurų (Šeši šimtai keturiasdešimt eurų). Tikslinė grupė: įvairūs specialistai, darbuotojai ir šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus, susiduriančios su įvairiais sunkumais. Organizuotos išvykos į Ignalinos baseiną (13 tėvų ir 32 vaikams), taip pat į haloterapijos procedūras Molėtų ligoninėje (42 suaugusiems ir 23 vaikams).

Pagal šį projektą socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis, atvejo vadybininkai, lankomosios priežiūros darbuotojai, integralios pagalbos darbuotojai, asmeniniai asistentai dalyvavo psichologės med. psichoterapeutės Rūtos Misiulienės paskaitoje apie darbuotojų psichinės sveikatos stiprinimą, bandant nepalūžti ir išlikti sveiku įvairiomis aplinkybėmis, ypač aktualiomis pandemijos dėl koronaviruso grėsmės metu.

Molėtų socialinės paramos centro projektas

2019 m. spalio – gruodžio mėnesiais Molėtų socialinės paramos centras vykdė projektą ,,Vaikų ir jaunimo, augančių šeimose, kurios patiria įvairių sunkumų,
sveikatos išsaugojimas ir gerinimas“, kurį finansavo Molėtų rajono savivaldybė iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Finansavimo suma: 500 eurų (Penki šimtai eurų). Tikslinė grupė: šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus, susiduriančios su įvairiais sunkumais. Organizuotos išvykos į Ignalinos baseiną (27 vaikams kartu su jų tėveliais), taip pat apmokėta už haloterapijos procedūras Molėtų ligoninėje (32 vaikučiams ir jų tėvams).
Taip pat organizuoti mokymai įvairiems specialistams, dirbantiems su šeimomis: socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis, atvejo vadybininkai, lankomosios priežiūros darbuotojai, VTAS darbuotojai, Molėtų r. savivaldybės mokyklų socialiniai pedagogai, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų darbuotojai, tėvai įgijo praktinių žinių, kaip kalbėtis su vaikais, paaugliais apie intymius dalykus, pasekmes, žalą sveikatai, apsaugą ir t.t., sužinojo kas yra ,,Perdegimo sindromas“ ir kaip padėti sau susivokti ir sutvardyti emocijas.

Molėtų socialinės paramos centras skviečia savanorius 2005.10.08

Molėtų socialinės paramos centras kviečia savanorius, kadangi esame akredituota savanorius priimanti organizaciją. Darykime gerus darbus visi kartu!

Daugiau informacijos:
https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska/moletu-socialines-paramos-centras

Molėtų socialinės paramos centras informuoja 2005.09.18

Molėtų socialinės paramos centras informuoja, kad pradedamos teikti nemokamos asmeninio asistento paslaugos neįgaliems rajono gyventojams.
Asmeninio asistento paslauga - namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per dieną (darbo dienomis) teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).
Asmeninio asistento paslaugos tikslas - atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.
Teisę į asmeninio asistento paslaugą turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
Paslaugos trukmė - paslauga paslaugos gavėjui bus teikiama iki 4 valandų per dieną (darbo dienomis), atsižvelgiant į paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį. Projekto trukmė 12 mėnesių.
Kur kreiptis ir kokius dokumentus reikia pateikti?
Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugą, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją (jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, - į savivaldybės administraciją, kurioje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą) ir pateikia:
laisvos formos prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono ryšio numeris;
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;
dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją.
Visą išsamią informaciją, susijusią su paslaugos gavimu, galite gauti kreipdamiesi į Molėtų socialinės paramos centrą tel. nr. 8 383 51487 arba el. p.: j.burbaite@parama.moletai.lt
Pastaba: 3 ir 4 punktuose nurodyti dokumentai pateikiami tik tokiu atveju, jei dokumentų nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose.
 

Molėtų socialinės paramos centras siūlo darbąMolėtų socialinės paramos centras siūlo darbą 2005.09.18
Molėtų socialinės paramos centras ieško socialinio darbuotojo darbui su šeimomisMolėtų socialinės paramos centras ieško socialinio darbuotojo darbui su šeimomis
Organizuojamos praktinės paskaitosOrganizuojamos praktinės paskaitos 2018.12.11
Skelbiama atrankaSkelbiama atranka 2018.03.05
Įgyvendintas projektas „Vaikų svajonės“Įgyvendintas projektas „Vaikų svajonės“ 2017.03.23
Dovana patiems mažiausiemsDovana patiems mažiausiems 2016.12.13
Prasidėjęs „Vaikų svajonės“ projektas išpildė 68 vaikų svajonesPrasidėjęs „Vaikų svajonės“ projektas išpildė 68 vaikų svajones 2016.11.10
PranešimasPranešimas 2016.10.26
Sporto šventėSporto šventė 2016.09.06
Pasveikink jūrą PalangojePasveikink jūrą Palangoje 2016.08.09
Literatūrinė vasara 2016Literatūrinė vasara 2016 2016.08.08
Molėtų socialinės paramos centras persikėlė į kitas patalpasMolėtų socialinės paramos centras persikėlė į kitas patalpas 2006.02.09
Išpildyta 101 vaikų svajonėIšpildyta 101 vaikų svajonė
Dušo paslaugosDušo paslaugos 2015.12.15
GERUMO AKCIJA “APGAUBK SIŪLO ŠILUMA”GERUMO AKCIJA “APGAUBK SIŪLO ŠILUMA” 2015.12.09
Vaikų svajonės pildosi jau ketvirtus metusVaikų svajonės pildosi jau ketvirtus metus 2015.10.26
Inturkės bendruomenės centras drauge su Molėtų socialinės paramos centru vėl kviečia jus dalyvauti labdaringoje veiklojeInturkės bendruomenės centras drauge su Molėtų socialinės paramos centru vėl kviečia jus dalyvauti labdaringoje veikloje 2015.09.16
Poezijos šventė InturkėjePoezijos šventė Inturkėje 2015.09.15
Gitanos Skrubskytės Žundienės parodaGitanos Skrubskytės Žundienės paroda 2015.09.15
Molėtų socialinės paramos centre lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministrėMolėtų socialinės paramos centre lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministrė 2015.05.29
Dovana vaikams, sergantiems onkologine ligaDovana vaikams, sergantiems onkologine liga 2015.05.15
Startavo projektas „Vaikų svajonės“ ir svajonės pradėjo pildytisStartavo projektas „Vaikų svajonės“ ir svajonės pradėjo pildytis 2014.10.28
MOLĖTŲ SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DARBUOTOJAI DALYVAVO KONFERENCIJOJEMOLĖTŲ SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DARBUOTOJAI DALYVAVO KONFERENCIJOJE 2014.10.28
Kontaktai

Molėtų socialinės paramos centras

Smilgų g. 4, Molėtai
tel./faks. (8 383 ) 51 487

Įmonės kodas 188713552
Darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45

maps
© Molėtų socialinės paramos centras Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainiu kurimas