Smilgų g. 4, Molėtai
[name]

EQUASS kokybės sistema

2023 m. Molėtų socialinės paramos centro veiklos rezultatų apžvalga

2022 m. Molėtų socialinės paramos centro rezultatų apžvalga

 2021 m. Molėtų socialinės paramos centro rezultatų apžvalga

Projektas ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą"

 2021 metų gegužės 14 d. Molėtų socialinės paramos centro kolektyvas gavo įdiegtos EQUASS kokybės sistemos sertifikatą, kuris byloja, kad Molėtų socialinės paramos centro paslaugų gavėjai gauna europinės kokybės lygio paslaugas.

ASSURANCE CERTIFICATE_Molėtų socialinės paramos centras

Projekto aprašymas

2019 m. birželio 25 d. Molėtų socialinės paramos centras pasirašė sutartį dėl dalyvavimo projekte ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą". Procesas truks daugiau kaip dvejus metus, į kurį įtraukiamas darbuotojų kolektyvas. Molėtų socialinės paramos centre diegiamas paslaugų kokybės modelis pagal EQUASS principus ir reikalavimus. Orientuojamasi į efektyvų pokyčių valdymą, siekiant kurti naują įstaigos kokybės kultūrą ir Europinį kokybės standartą socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikime.

Projekto dokumentai

2020 m. Molėtų socialinės paramos centro veiklos rezultatų apžvalga

Molėtų socialinės paramos centro Socialinės atsakomybės veiklos

Molėtų socialinės paramos centro Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piknaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų aprašas
Molėtų socialinės paramos centro Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos procedūrų aprašas
Molėtų socialinės paramos centro Paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija

Molėtų socialinės paramos centro Socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija (aktuali redakcija nuo 2021 m. vasario 25 d.)

Molėtų socialinės paramos centro Socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija

Molėtų socialinės paramos centro Paslaugų gavėjų teisių chartija

Molėtų socialinės paramos centro Etikos kodeksas
Molėtų socialinės paramos centro Etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas
Molėtų socialinės paramos centro Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politikos tvarkos aprašas
Molėtų socialinės paramos centro Kokybės politikos aprašas
Molėtų socialinės paramos centro Vizijos, misijos ir vertybių aprašymas
Molėtų socialinės paramos centro Skundų valdymo sistemos aprašas

Socialiniai partneriai

 1. UAB ,,Molėtų švara“ http://www.moletusvara.lt
 2. VšĮ Molėtų ligoninė http://www.moletuligonine.lt
 3. VšĮ Molėtų pirminės sveikatos priežiūros centras http://www.moletupspc.lt
 4. UAB Skani pica https://www.facebook.com/MO-Pizza-Kebab-108667627158362
 5. Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga https://www.facebook.com/moletu.kzns
 6. Labdaros ir paramos fondas Vilties liepsna https://www.facebook.com/Viltiesliepsnafondas http://viltiesliepsna.lt/
 7. Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras https://www.facebook.com/moletusportas.lt
 8. VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centras https://www.facebook.com/moletuniduc.draugams
 9. Utenos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras https://www.facebook.com/utenavsb http://www.utenavsb.lt/
 10. VšĮ ,,Bendrystės Centras“ https://www.facebook.com/profile.php?id=100017842759426 
 11. Molėtų parapijos Caritas https://www.moletuparapija.lt/tarnystes/caritas
 12. Molėtų kultūros centras https://moletaikultura.lt