Smilgų g. 4, Molėtai
Apie mus

Apie mus

Apie mus

0000-00-00

CENTRO MISIJA
Teikti socialines paslaugas Molėtų rajono savivaldybės gyventojams, kuriems būtina pagalba sprendžiant socialines problemas, gerinant jų gyvenimo kokybę, siekiant sumažinti socialinę atskirtį skatinant išugdyti sėkmingą savarankiškumą.

CENTRO VIZIJA
Profesionali, pažangi bei efektyvi socialines paslaugas teikianti įstaigą.

CENTRO VEIKLOS TIKSLAS
Teikti socialines paslaugas asmenims ir šeimoms, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Centras, siekdamas tikslo ir įgyvendindamas uždavinius, savo veikloje vadovaujasi šiomis
VERTYBĖMIS:

ORIENTACIJA Į PASLAUGŲ GAVĖJĄ - siekiame atsižvelgti į kiekvienos šeimos poreikius bei lūkesčius, paslaugų gavėjo nuomonę, norime užtikrinti reikiamos informacijos perdavimą, konfidencialumą, aiškų paslaugų prieinamumą.

PAGARBA - siekiame išgirsti ir išklausyti, būti tolerantiškais, atsižvelgiame į paslaugų gavėjo turimas galimybes, siekiant išspręsti iškilusias socialines problemas.

EMPATIJA - gebėjime įsijausti į paslaugų gavėjo padėtį, emocinę būseną, tiesiogiai suprasti išreikštus jausmus.

ATSAKOMYBĖ - atsakingai, aiškiai ir suprantamai pateikiame reikiamą informaciją paslaugų gavėjui. Giliname turimas žinias bei gebėjimus, siekiant kuo efektyvesnių ir greitesnių sprendimo būdų.

KOMPETENCIJA - stengiamės savo pareigas atlikti profesionaliai, sąžiningai bei atsakingai, naudodamiesi turima ir nuolat tobulinama darbo patirtimi.

PARTNERYSTĖ - siekiame būti patikimais, bendraujančiais ir bendradarbiaujančiais partneriais, užtikrinant reikiamą pagalbą paslaugų gavėjui.