Smilgų g. 4, Molėtai
Projektai

Projektai

Pradedamas vykdyti projektas „Integralios pagalbos teikimas Molėtų rajone“

2022-07-25

Molėtų socialinės paramos centras 2016 m. spalio 5 d. pasirašė su Europos socialinio fondo agentūra projekto „Integralios pagalbos teikimas Molėtų rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0031. Projektui įgyvendinti skiriama 156000,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai eurų).
Projekto trukmė – 31 mėnesis (iki 2019 m. gegužės 4 d.).
Projekto metu numatoma teikti kokybiškas integralios pagalbos paslaugas (socialinės globos ir slaugos) darbingo amžiaus neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, siekiant neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims teikti kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu asmens namuose, bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams.
Šio projekto metu bus sukurtos dvi mobilios komandos į kurios sudėtį įeis slaugytojas, penki slaugytojo padėjėjai, socialinis darbuotojas, keturi socialinio darbuotojo padėjėjai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu socialinės globos ir slaugos namuose paslaugos bus suteiktos 20 asmenų ir 14 šeimos narių bus suteiktos konsultacijos slaugos ir globos klausimais, užtikrinant neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius. Konsultacijas ir kokybišką integralios pagalbos teikimą užtikrins darbuotojai, projekto įgyvendinimo laikotarpiu įgiję mokymosi metu naujų kompetencijų. Projekto metu bus įgytos 2 transporto priemonės, įranga, sanitarinės ir higienos prekės, skirtos mobiliųjų komandų darbo organizavimui. Siekiant skatinti neformalią pagalbą, bus telkiami bendruomenės nariai, savanoriai.
Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie integralios pagalbos paslaugas, gali kreiptis į Molėtų socialinės paramos centrą (Graužinių g. 2, molėtai, tel. 8 383 514 87).

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.