Smilgų g. 4, Molėtai
Pranešimai

Pranešimai

Integralios pagalbos projektui pasibaigus, nuo 2022 04 01 teikiama dienos socialinė globa asmens namuose

2022-07-25

2022 m. kovo 31 dieną baigėsi projektas ,,Integralios pagalbos teikimas Molėtų rajone“, kuris buvo finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis ir vykdomas pagal Molėtų socialinės paramos centro 2016 m. spalio 5 d. ir Europos socialinio fondo agentūros pasirašytą sutartį dėl projekto ,,Integralios pagalbos teikimas Molėtų rajone“ finansavimo Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0031.
Nuo 2017 metų kovo 15 dienos iki vasario pradžios buvo suteiktos integralios pagalbos paslaugos 62 paslaugų gavėjams, dirbo 2 komandos, sudarytos iš slaugos ir socialinių paslaugų specialistų. Paslaugų vykdymui iš projekto lėšų buvo įsigyti 2 automobiliai bei įvairi įranga paslaugų gavėjų slaugai ir globai jų namuose. Projektui įgyvendinti buvo skirta 305 260 Eur (Trys šimtai penki tūkstančiai ir du šimtai šešiasdešimt eurų).
Pasibaigus integralios pagalbos projektui, Molėtų socialinės paramos centras toliau teikia dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose. Jei paslaugų gavėjams yra poreikis slaugos paslaugoms asmens namuose, tokias paslaugas pagal sutartį įsipareigojo teikti Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras.

Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie dienos socialinę globą gali kreiptis į Molėtų socialinės paramos centro socialinę darbuotoją dienos socialinei globai Ievą Stasiūnienę tel. nr. 860791956 arba i.stasiuniene@parama.moletai.lt 

Darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos išsaugojimas ir gerinimas

2022-07-25

2020 m. spalio – gruodžio mėnesiais Molėtų socialinės paramos centras vykdė projektą ,,Darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos išsaugojimas ir gerinimas“, kurį finansavo Molėtų rajono savivaldybė iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Finansavimo suma: 640 eurų (Šeši šimtai keturiasdešimt eurų). Tikslinė grupė: įvairūs specialistai, darbuotojai ir šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus, susiduriančios su įvairiais sunkumais. Organizuotos išvykos į Ignalinos baseiną (13 tėvų ir 32 vaikams), taip pat į haloterapijos procedūras Molėtų ligoninėje (42 suaugusiems ir 23 vaikams).

Pagal šį projektą socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis, atvejo vadybininkai, lankomosios priežiūros darbuotojai, integralios pagalbos darbuotojai, asmeniniai asistentai dalyvavo psichologės med. psichoterapeutės Rūtos Misiulienės paskaitoje apie darbuotojų psichinės sveikatos stiprinimą, bandant nepalūžti ir išlikti sveiku įvairiomis aplinkybėmis, ypač aktualiomis pandemijos dėl koronaviruso grėsmės metu.

Molėtų socialinės paramos centras – įgaliota įstaiga, teikianti Asmeninės pagalbos paslaugas neįgaliesiems

2022-07-25

Molėtų socialinės paramos centras informuoja, kad pasibaigus Asmeninio asistento projektui, Molėtų r. savivaldybėje toliau teikiama asmeninė pagalba neįgaliesiems. Dalijamės informacija, kurią paskelbė Molėtų r. savivaldybės administracija savo svetainėje:
Projektas baigėsi, bet asmeninės pagalbos paslaugos neįgaliesiems tęsiasi, yra naujovių.
ES lėšomis finansuotame projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajone“ pasibaigus laikotarpiui, kuriuo buvo teikiamos nemokamos asmeninio asistento paslaugos neįgaliesiems, Molėtuose pradėtos teikti asmeninės pagalbos paslaugos. Šių paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo tvarkos aprašą patvirtino Savivaldybės administracijos direktorius, paslaugą teikia Socialinės paramos centras, o prašymai ir dokumentai priimami Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje.

Gavus prašymą ir nustačius asmeninės pagalbos poreikį bei ją skyrus, gyventojui reikės sudaryti sutartį su Socialinės paramos centru, kurioje bus nustatytas individualus asmeninės pagalbos būdas, valandų skaičius ir mokėjimo dydis. Ar asmeniui šios paslaugos bus teikiamos mokamai, jei taip - mokėjimo už paslaugas dydis priklausys nuo asmens gaunamų pajamų ir finansinių galimybių.
Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.
Gauti asmeninę pagalbą turi teisę asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba, o prioritetas teikiamas asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo ugdymo programas, dirba arba ieško darbo Užimtumo tarnybos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis, gyvena vieni.
Telefonai pasiteirauti: dėl paslaugos teikimo - 8 607 90336; dėl prašymų ir dokumentų pateikimo – (8 383) 54794.