Smilgų g. 4, Molėtai
Dokumentai

Dokumentai

Dokumentai

2022-07-25

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

Molėtų socialinės paramos centro 2022 m. veiklos planas

Molėtų socialinės paramos centrui darbui su šeimomis, patiriančiomis sunkumus, tvarkos aprašas (Aktuali redakcija nuo 2022-02-15)

Molėtų socialinės paramos centro antikorupcinio elgesio kodeksas

Molėtų socialinės paramos centro psichosocialinių veiksnių tyrimo ataskaita - protokolas, 2021 - 09 - 30

Molėtų socialinės paramos centro psichologinio smurto ir mobingo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas.

Molėtų socialinės paramos centro 2021 metų veiklos planas

Molėtų socialinės paramos centro darbo su šeimomis, patiriančiomis sunkumų, tvarkos aprašas. Aktuali redakcija nuo 2019 m. lapkričio 30 d.

Molėtų socialinės paramos centro nuostatai (aktuali redakcija 2020 07 23)

Priedai prie Atvejo vadybos tvarkos aprašas nuo 2020 01 03

Atvejo vadybos tvarkos aprašas nuo 2020 01 03

 Metodinis vadovas mobilios komandos nariams pagal projektą Aging in Comfort projekto Nr. LLI- 341.

Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

Darbo su šeimomis, patiriančiomis sunkumus, tvarkos aprašas

Atvejo vadybos tvarkos aprašas

Molėtų socialinės paramos centro asmens sveikatos priežiūros paslaugų vidaus tvarkos taisyklės

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

 Molėtų socialinės paramos centro Pagalbos į namus paslaugos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Molėtų socialinės paramos centro specialiojo transporto organizavimo paslaugos skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, 2021 10 05

(negaliojantis dokumentas) Molėtų socialinės paramos centro specialiojo transporto organizavimo paslaugos skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo bei Molėtų socialinės paramos centro asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo ir mokėjimo aprašas

Molėtų socialinės paramos centro 2020 m. veiklos planas