Smilgų g. 4, Molėtai
[name]

Pareigybių aprašymai

Molėtų socialinės paramos centro socialinio darbuotojo darbui su šeimomis pareigybės aprašas 2024 02 27

Molėtų socialinės paramos centro vyresniojo socialinio darbuotojo darbui su šeimomis pareigybės aprašas 2024 02 27

Molėtų socialinės paramos centro vyriausiojo socialinio darbuotojo darbui su šeimomis pareigybės aprašas 2024 02 27

Molėtų socialinės paramos centro Atvejo vadybininko pareigybės aprašas (aktuali redakcija 2023 09 12).pdf

Koordinatoriaus prevencinių ir kompleksinių paslaugų teikimui pareigybės aprašymas.pdf

Socialinio darbuotojo darbui su socialinę riziką patiriančiais asmenimis

Individualios priežiūros darbuotojo pagalbai šeimoms pareiginiai nuostatai

Molėtų socialinės paramos centro vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašas 2024 02 27

Socialinio darbuotojo dienos socialinei globai pareiginiai nuostatai

Socialinio darbuotojo padėjėjo dienos socialinei globai pareiginiai nuostatai

Vyresniojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašas

Molėtų socialinės paramos centro vyriausiojo buhalterio pareiginiai nuostatai

Socialinio darbuotojo padėjėjo integraliai pagalbai pareiginiai nuostatai

Socialinio darbuotojo pareigybės aprašas nuo 2020-01-27

Vyresniojo socialinio darbuotojo darbui su šeimomis pareigybės aprašas

Vyresnio socialinio darbuotojo pareigybės aprašas nuo 2020 01 17

Socialinio darbuotojo darbui su šeimomis pareiginiai

Asmeninio asistento pareiginiai

Atvejo vadybininko pareiginiai

Vyresniojo socialinio darbuotojo pareiginiai

Socialinio darbuotojo pareiginiai

Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Lankomosios priežiūros darbuotojo pareiginiai

Slaugytojo pareiginiai nuostatai, Slaugytojo padėjėjo pareiginiai nuostatai

Socialinio darbuotojo integraliai pagalbai pareigybiniai nuostatai

Viešųjų pirkimų specialisto pareiginiai

Raštvedybos ir personalo reikalų specialisto pareigybės aprašymas

Vairuotojo pareiginiai

Valytojo pareiginiai

Kompiuterininko pareiginiai