Smilgų g. 4, Molėtai
[name]

Molėtų socialinės paramos centro Dvišalė Taryba

Vadovaujantis Socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi, 2022 m. gruodžio 12 d. , įsigaliojusia 2023 m. sausio 1 d., ir Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos ,,Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos „ šakos padalinio Molėtų socialinės paramos centro profesinės sąjungos narių visuotinio susirinkimo 2023-01-19 protokolu Nr. 1, 2023 m. sausio 20 d. direktoriaus įsakymu nr. V-5 sudaryta Molėtų socialinės paramos centro dvišalė taryba :

1.1. Molėtų socialinės paramos centro Dvišalės tarybos atstovai:

1.1.1. Jurgita Burbaitė, direktorė;

1.1.2. Rasa Bistrickienė, vyresnioji socialinė darbuotoja darbui su šeimomis;

1.1.3. Janina Zarembienė, vyresnioji socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

1.2. Molėtų socialinės paramos centro profesinės sąjungos narių visuotinio susirinkimo 2023-01-19 protokolu Nr. 1 paskirti Profesinės sąjungos dvišalės tarybos atstovai:

1.2.1. Gražina Viškelienė, atvejo vadybininkė, profesinės sąjungos padalinio pirmininkė;

1.2.2. Lina Žvinienė, atvejo vadybininkė , profesinės sąjungos narė;

1.2.3. Aldutė Repečkienė, socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis, profesinės sąjungos narė.