Smilgų g. 4, Molėtai
[name]

Molėtų socialinės paramos centro Dvišalė Taryba

Vadovaujantis Socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi, 2022 m. gruodžio 12 d. , įsigaliojusia 2023 m. sausio 1 d., ir Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos ,,Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos „ šakos padalinio Molėtų socialinės paramos centro profesinės sąjungos narių visuotinio susirinkimo 2023-01-19 protokolu Nr. 1, 2023 m. sausio 20 d. direktoriaus įsakymu nr. V-5 buvo sudaryta Molėtų socialinės paramos centro dvišalė taryba, kuri 2024-01-29 direktoriaus įsakymu nr. V-8 patvirtinta naujos sudėties sekančiai:

Darbdavio atstovai:

1. Jurgita Burbaitė, direktorė;

2. Vita Petrauskienė, raštvedybos ir personalo reikalų specialistė;

3. Sandra Žigelienė, socialinė darbuotoja darbui su šeimomis.

Molėtų socialinės paramos centro darbuotojų atstovai:

1. Gražina Viškelienė, atvejo vadybininkė, profesinės sąjungos padalinio pirmininkė;

2. Lina Žvinienė, atvejo vadybininkė , profesinės sąjungos narė;

3. Aldutė Repečkienė, vyriausioji socialinė darbuotoja darbui su šeimomis, profesinės sąjungos narė.