Smilgų g. 4, Molėtai
[name]

Korupcijos prevencija

Piliečiams sudarytos sąlygos pranešti apie korupcijos apraiškas ar įtarimus paštu:

Molėtų socialinės paramos centras, Smilgų g. 4 Molėtai, skambinant telefonu 8 383 51 487 (darbo valandomis), atsiunčiant elektroniniu paštu info@moletuspc.lt  atvirai ir anonimiškai.

Įstaigos pirmo aukšto patalpose (koridoriuje) pastatyta dėžutė, skirta anoniminiams pranešimams.

Praneškite apie korupciją

Praneškite apie korupciją Molėtų socialinės paramos centro atsakingam asmeniui už korupcijos prevenciją socialinei darbuotojai Sandrai Kaušinienei, el. paštas: s.kausiniene@parama.moletai.lt telefono nr. +37060790382.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis); faksu (8 5) 266 3307;

Galite pateikti pranešimą apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą arba užpildyti Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą ir siųsti elektroniniu paštu: pranesk@stt.lt

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Vaizdo medžiaga apie galimą korupciją ir jos atpažinimą:

1. „Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“. Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=Yb2fO4HQLig

2. „Korupcijos rizikos: ES lėšų administravimas ir panaudojimas“. Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=fAnIp6pfKyY

3. „Korupcijos rizikos: ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė“ . Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=GFaDNLEuCMQ&t=13s

4. „Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje“. Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=7Op-Yd3xUm0

5. „Korupcijos rizikos: aplinkos apsauga, atliekų tvarkymas“. Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=1AE0YMkVBiY&t=6s